Aan Tafel

Met een periodieke nieuwsbrief ‘Aan Tafel’ willen we alle buren en belangstellenden op de hoogte houden van wat zoal aan Tafel gebeurt. Deel deze nieuwsbrief gerust met buren en vrienden.